Bayarin

Rate para sa Iyong Next Caravan Park Holiday

cabins

Lakeside Cabin (para sa hanggang sa 2 tao)
Lakeside Cabin (para sa hanggang sa 2 tao) Off Peak Daily: $ 70
Bedding available sa dagdag na bayad o dalhin ang iyong sariling Peak Daily: $ 85

Cabin (para sa hanggang sa 2 tao) Off Peak Daily: $ 65
Bedding available sa dagdag na bayad o dalhin ang iyong sariling Peak Daily: $ 120

Extra tao bawat araw, Adult - $ 10.00, Children - - $ 5.00
Bedding available $ 10.00 bawat kama
Peak panahon - Lahat Victorian paaralan pista opisyal at pampublikong okasyon
Off tugatog ng panahon - Ang lahat ng iba pang mga oras
** Pet-friendly, kundisyon.

Sites

Powered Ensuite Site (isa kapangyarihan lead) Off Peak Daily:$ 35.00
Peak Daily: $ 40.00
Pinapagana Site (isa kapangyarihan lead) Off Peak Daily: $ 25.00
Peak Daily: $ 30.00
Unpowered Site Off Off Peak Daily: $ 15.00
Peak Daily: $ 20.00
Extra tao bawat araw, Adult - $ 10.00, Children - $ 5.00
Peak panahon - Lahat Victorian paaralan pista opisyal at pampublikong okasyon
Off tugatog ng panahon - Ang lahat ng iba pang mga oras
** Pet-friendly, kundisyon.
Mag-book na holiday adventure ngayon sa (03) 5231 5971 admin@lakecolaccaravanpark.com.au.
Share by: